Conference starts in:

Bont en Blauw
Bij kindermishandeling past die pet ons allemaal, maar knelt soms wel…

Nederlandstalig parallelsymposium op 21 mei 2014

Kindermishandeling raakt onze samenleving in alle lagen. De aanpak van vermoedens is de verantwoordelijkheid van iedereen die met dit probleem wordt geconfronteerd en is alleen mogelijk als personen en organisaties op basis van gelijkwaardigheid en respect voor onderlinge verschillen samenwerken. Samenwerking is niet altijd eenvoudig. Verschillen in taal en cultuur leiden soms tot spraakverwarring en frictie. Beter inzicht in deze verschillen bevordert betere samenwerking hetgeen uiteindelijk ten goede komt van kinderen en gezinnen. In dit symposium wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van samenwerken.

Programma »
Inschrijven »

We begroeten u graag op 21 mei a.s.!

Rob Bilo, forensisch arts en consulent forensische pediatrie, Nederlands Forensisch Instituut
Karina Dekens, docent/gedragswetenschapper, Politie Academie

Doelgroep

Vertegenwoordigers van:

  • Politie, met name jeugd en zeden
  • Openbaar Ministerie
  • Raden voor de Kinderbescherming
  • Advocatuur

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 75,-. U ontvangt een factuur voor betaling.
U kunt tevens het ochtendprogramma van EUCCAN volgen (Engelstalig).

Voor de folder Klik hier.

13.30-13.35

Welkom en inleiding

Spreker: Karina Dekens

13.35-14.05

De feiten en de waarheid

Spreker: Rob Bilo

14.05-14.40

Verhoren van verstandelijk beperkte personen en advies van een deskundige

Spreker: Marianne Heestermans

14.40-15.15

Letselfotografie – het kind van de rekening

Sprekers: André van den Bos en Huub Nijs

15.15-15.45

Theepauze

15.45-16.20

Onjuiste interpretatie van (psychische en medische) signalen van seksueel misbruik – ervaringen van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken

Sprekers: Nicole van Nierop en Paul van de Eshof

16.20-16.55

Informatieverstrekking en beroepsgeheim

Spreker: Wilma Duijst

16.55-17.00

Afsluiting

Spreker: Karina Dekens

 
Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Functie *
Werkzaam in sector

Organisatiegegevens
Naam organisatie *
Adres *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoon *
Mobiel
E-mail *

Indien uw correspondentie op een afwijkend (privé) adres wilt ontvangen, klik dan hier
Privé adres
Privé huisnummer
Privé postcode
Privé plaats
Als het factuuradres afwijkt van bovenstaande gegevens, klik dan hier
Factuur adres
Factuur huisnummer
Factuur postcode
Factuur plaats

Neemt ook deel aan het ochtendprogramma van EUCCAN
JaNee
 
  *: verplichte velden
opnieuw
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan