Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Drie academische ziekenhuizen hebben krachte gebundeld in Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Drie academische ziekenhuizen hebben krachte gebundeld in Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Telegraaf, zaterdag 30 maart 2013.

Jaarlijks worden naar schatting 120.000 kinderen lichamelijk mishandeld of seksueel misbruikt. Een snelle diagnose is belangrijk. Drie academische ziekenhuizen hebben daarom hun krachten gebundeld in een Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Is het goed dat er zo'n gespecialiseerd centrum komt?

Bron: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/21434713/__WUZdiscussie__Kindermishandeling__.html


 


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan