Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Factsheet landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling beschikbaar

Factsheet landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling beschikbaar


Het transitiebureau jeugd presenteert een nieuwe factsheet waarin de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in samenhang staan beschreven.


 

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met drie grote beleidsveranderingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling:
1.Stelselherziening geweld in huiselijke kring/“Regio aanpak veilig thuis”
2.Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
3.Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet Meldcode)

Hoewel vormgegeven in afzonderlijke trajecten hangen deze veranderingen onderling samen. In deze factsheet worden de belangrijkste elementen uit de afzonderlijke trajecten naast elkaar gezet:
• wettelijk traject;
• financiële aspecten;
• regionale context;
• ondersteuning;
• planning.

Voor gemeenten
Deze factsheet kan een hulpmiddel zijn voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben. De factsheet geeft inzicht in de afzonderlijke trajecten en draagt bij aan de opgave om het beleid op genoemde terreinen in samenhang vorm te geven.

Bron: www.voordejeugd.nl

 

Download: Factsheet_Land_Ontw_Aanpak_KiMi_juni2013.pdf


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan