Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Met de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling willen Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling. Om in aanmerking te komen voor de Innovatieprijs 2014 kunnen organisaties en instellingen tot 15 januari 2014 projecten indienen.

 

De prijs bestaat uit een bedrag van € 20.000,- te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat is of zijn wordt bekend gemaakt tijdens een nog nader vast te stellen bijeenkomst voor de zomer van 2014.

2012
In 2012 won Trias Pedagogica de Innovatieprijs voor hun project Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Het project is gericht op de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding door middel van het opleiden van debatleiders en voorlichters en het organiseren van opvoeddebatten waarbij specifieke aandacht is voor lijfstraffen. Andere winnende projecten waren het weerbaarheidsproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig (1921-2005) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra , Jepie Pikin, “Als het misgaat bel ik jou”, de jongerentheaterproductie Stuk en STUKYOUTOO.

Criteria
De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria:

het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling;er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar);er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project;het project is geëvalueerd / te evalueren;het project is vernieuwend.

Voor meer informatie: http://jgz.captise.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsdetails/tabid/241/ArticleID/770/View/Details/Src/Org/Default.aspx


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan