Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Jeugdorganisatie WSG onder verscherpt toezicht gesteld - NRC 31 januari 2013

Jeugdorganisatie WSG onder verscherpt toezicht gesteld - NRC 31 januari 2013

door Anouk van Kampen

Binnenland Economie
De William Schrikker Groep, die jeugdzorg uitvoert voor tienduizend gehandicapte kinderen en jongeren, is gisteren onder verscherpt toezicht gesteld, meldt de Volkskrant. Volgens de Inspectie Jeugdzorg worden pupillen door de organisatie onvoldoende beschermd tegen risico’s als seksueel misbruik.

De inspectie voerde zelf onderzoek uit, waarbij 54 willekeurige dossiers werden nagetrokken. Daaruit bleek dat WSG onder andere pleegouders vooraf onvoldoende screent en niet adequaat reageert als er grote veranderingen optreden die een risico kunnen zijn voor het kind. Er wordt niet systematisch gewerkt, risico’s worden niet gedocumenteerd en niet goed onderling overlegd.

In oktober 2011 vroeg de inspectie WSG naar aanleiding van meldingen van kindermishandeling al om een verbeterplan voor het voorkomen en signaleren van seksueel misbruik en het ondernemen van acties daartegen. Om wat voor meldingen van kindermisbruik het ging, is niet duidelijk. Ook werd in 2012 bekend dat in een opvanghuis in Nieuwleusen kinderen jarenlang zowel lichamelijk als geestelijk waren mishandeld. WSG plaatste kinderen in het tehuis. De inspectie gaf WSG tussen november 2011 en mei 2012 de kans te verbeteren, maar vond de kwaliteit van de verbeterplannen van WSG onvoldoende. In juni 2012 besloot de inspectie zelf onderzoek uit te gaan voeren naar de manier van werken van WSG.

Hieruit bleek dus dat WSG onvoldoende handelt bij geconstateerde risico’s bij kinderen onder begeleiding van de organisatie. De inspectie meldt:


“Een dergelijke situatie is voor de inspectie aanleiding om de WSG onder verscherpt toezicht te stellen.”

Het verscherpt toezicht is opgelegd voor een jaar. Van onaanvaardbare risico’s is volgens de inspectie geen sprake – de kinderen worden niet van hun verblijfplek gehaald en er worden geen nieuwe hulpverleners aangewezen. Wel moet de organisatie met spoed maatregelen nemen om het risico voor de pupillen te verminderen.

Gehandicapte kinderen die door de rechter onder toezicht worden gesteld, komen vaak bij de WSG terecht, die gespecialiseerd is in kinderen en ouders met een beperking. Onder de groep vallen ongeveer duizend medewerkers. Ze levert gezinsvoogden, reclasseerders en pleegzorg die hulp bieden aan ongeveer tienduizend kinderen in Nederland.

Kinderen in pleeggezinnen of tehuizen zijn drie tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan kinderen die thuis wonen. Bij jongeren met een verstandelijke beperking is dat zelfs tien keer zoveel, bleek vorig jaar uit een rapport waartoe de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van kinderen in overheidsinstellingen, opdracht had gegeven.


Bron:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/31/jeugdorganisatie-wsg-onder-verscherpt-toezicht-pupillen-onvoldoende-beschermd/


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan