Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Landelijk Symposium: Effectief hulpverlenen na kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaalozen

Landelijk Symposium: Effectief hulpverlenen na kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaalozen

Mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing hebben diepe impact op kinderen en hun gezinnen. Het omgaan met de gevolgen hiervan vormt een aanzienlijke uitdaging voor professionals in jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, GGZ, welzijnswerk en onderwijs die met deze kinderen werken. Het is met het oog op deze professionals dat het landelijk symposium over effectief hulpverlenen  na kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing op 16 mei plaatsvindt.

Hoe houd je rekening met het trauma dat een kind heeft opgelopen? Hoe ga je met een dergelijk kind aan de slag in een leefgroep of pleeggezin? Hoe zorg je dat het kind en het gezin verder kunnen met hun leven? En hoe houd je overzicht en regie in de vaak complexe hulpverlening die na mishandeling op gang komt?

Op deze en andere vragen zal een vijftal experts uit wetenschap en praktijk op dit symposium ingaan.
Prof. Dr. Lenneke Alink is bijzonder hoogleraar "Voorkomen, gevolgen en aanpak van kindermishandeling". Zij is lid van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik.
Haar bijdrage draagt de titel “Opvoeding onder druk: prevalentie, risicofactoren en de rol van stress bij kindermishandeling”
Dr. Ingrid ten Berge is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Sinds 1992 is zij werkzaam in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Sinds 1998 werkt zij als senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut.
Zij staat in haar verhaal stil bij de 'werkzame bestanddelen' van behandeling en begeleiding aan mishandelde kinderen en hun systeem.
Dr. Mónica López López studeerde psychologie aan de Universiteit van Oviedo (Spanje).  Bij de RUG neemt Mónica deel als postdoc aan het internationale project over besluitvorming bij uithuisplaatsing.
In haar bijdrage zal Mónica de focus leggen op leefgroep en pleegzorg aan mishandelde kinderen.
Drs. Ellen Keuter studeerde Orthopedagogiek aan de RUG en behaalde aan de Radboud Universiteit haar registratie tot GZ-psycholoog.  Zij is als behandelaar werkzaam bij forensische polikliniek de Waag waar zij volwassenen en jeugdigen behandelt bij wie sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Zij spreekt in haar bijdrage over het programma Veilig, Sterk en Verder: een unieke samenwerking tussen dader- en slachtofferhulpverlening bij kindermishandeling in gezinnen.
Drs. Annemariek Sepers is klinisch psycholoog en supervisor VGCT. Sinds 1991 heeft zij binnen de jeugdzorg en jeugd GGz (BAVO RNO groep, Triversum, Rivierduinen) gewerkt. De rode draad in haar loopbaan is de behandeling van (chronisch) getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen.
Deze presentatie legt de focus op de behandeling van kinderen die chronisch getraumatiseerd zijn.

Meer informatie op de website van het Euregionaal Congresburo.

Gegevens
Datum: 16 mei 2013
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Eindhoven
Prijs: Euro 270,- (ex. BTW) bij inschrijving vóór 15 april 2013
Daarna: Euro 295,- (ex. BTW)


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan