Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Meer meldingen van geweld en misbruik op scholen

Het aantal meldingen van psychisch en fysiek geweld en misbruik bij vertrouwensinspecteurs is het afgelopen schooljaar in vrijwel alle onderwijssectoren toegenomen met bijna 20 procent ten opzichte van 2011-2012. Dat staat in het Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie.

Er zijn in schooljaar 2012-2013 bijna 2.300 meldingen gedaan van seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. Iets meer dan de helft gaat over psychisch geweld, zoals pesten, dreigen, negeren, cyberpesten, afpersen, stalken of combinaties daarvan. Pesten maakt meer dan de helft uit van de meldingen van psychisch geweld. Het aantal meldingen van pesten is daarmee gestegen.

De inspectie heeft de oorzaak van de stijging niet onderzocht. Meer meldingen betekent niet automatisch dat het op een school minder veilig is. De hoeveelheid hangt ook af van factoren als meldingsbereidheid, aandacht in de media en maatschappelijke gedragsnormen.

Uit het verslag blijkt verder dat Nederlandse leerlingen goed presteren en tevreden zijn over hun onderwijs. Wel zijn ze minder gemotiveerd om te leren dan leeftijdgenoten in het buitenland.

Bron: ANP; Inspectie van het Onderwijs


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan