Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Programma bekend parallalsymposium Bont en Blauw 21 mei 2014 (tijdens EUCCAN)

Kindermishandeling raakt onze samenleving in alle lagen. De aanpak van vermoedens is de verantwoordelijkheid van iedereen die met dit probleem wordt geconfronteerd en is alleen mogelijk als personen en organisaties op basis van gelijkwaardigheid en respect voor onderlinge verschillen samenwerken. Samenwerking is niet altijd eenvoudig. Verschillen in taal en cultuur leiden soms tot spraakverwarring en frictie. Beter inzicht in deze verschillen bevordert betere samenwerking hetgeen uiteindelijk ten goede komt van kinderen en gezinnen. In dit symposium wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van samenwerken.
 
Wij begroeten u graag op 21 mei a.s.!
 
Rob Bilo, forensisch arts en consulent forensische pediatrie, Nederlands Forensisch Instituut
 
Karina Dekens, gedragswetenschapper/docent/recherchepsycholoog, Politie Academie

Voor het programma en meer informatie http://www.euccan.eu/en/bont-en-blauw.lp


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan