Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

STUK: Jongeren betrekken bij zaken die met jongeren te maken hebben

STUK projecten van nu en uit het verleden kunnen goede voorbeelden zijn van hoe je jongeren kan betrekken bij besluitvorming en organisatie op alle niveaus.
STUK is uitgenodigd om op het 3-daags symposium EUCCAN van het Emma-kinderziekenhuis  23 t/m 25 mei 2012 in De Meervaart te Amsterdam, een niet geringe bijdrage te leveren. STUK is verzocht om de slotmanifestatie te verzorgen en verder krijgen we een soort carte-blanche voor de andere dagen. De titel van de conferentie EUCCAN die bewust zo is gekozen dat het ook uit te spreken is als ‘You Can’.

STUK neemt ook deel aan het parallelsymposium ‘Aanpak kindermishandeling op kinderdagverblijven en basisscholen’ op 23 mei. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan Safe You Safe Me.

STUK projecten van nu en uit het verleden kunnen goede voorbeelden zijn van hoe je jongeren kan betrekken bij besluitvorming en organisatie op alle niveaus.

Beleidsmatig - STUK-jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan congressen, symposia, vorming van beleid / Voorbeelden: workshops en gesprekken met gemeentes, stadsdeelraden, bureaus Jeugdzorg, basisscholen, overheid.
Organisatie hulpverlening -  STUK-jongeren geven tips over goede en te vermijden zaken in de jeugdhulpverlening in film- en theater- en fotografieprojecten. Professionele betrokkenheid tonen in plaats van professionele afstand bewaren.
Directe hulpverlening - STUK-jongeren bepleiten dringend om jongeren te raadplegen wanneer stappen moeten worden gezet in de hulpverlening. Wat vind het kind er van? STUK-jongeren maken hierover filmpjes, organiseren in 2012 website-fora en forumtheater. Goed voorbeeld voor STUK is bijvoorbeeld de verplichte training die alle nieuwe medewerkers van jeugdzorginstelling CARDEA krijgt van jongeren die ervaring hebben met hulpverleners in de jeugdzorg.
Informatieverstrekking - STUK-jongeren zijn er in al hun projecten op gericht om informatie te geven aan andere jongeren (en volwassenen) vanuit eigen ervaringen, via workshops, STUKBOEK, YouTube-filmpjes en Forumtheater.
Scholing professionals - STUK-jongeren, bijvoorbeeld studenten SPH doen projecten om er voor te zorgen dat kindermishandeling vast in het curriculum van hun opleiding komt. STUK-jongeren werken er aan dat dit ook gaat gebeuren bij andere opleidingen voor hulpverlening, politieagenten, huisartsen, tandartsen, leerkrachten.
STUK vindt dat iedere volwassene de voorbeelden van STUK eenvoudigweg kan volgen. EUCCAN!

Opleidingen moeten er op gericht zijn standaard goede informatie te verstrekken over kindermishandeling zodat professionals hun weerstanden kennen, getraind zijn in het voeren van gesprekken en normaal weten te handelen in organisaties die er op zijn ingericht om te luisteren naar het kind/de jongere. EUCCAN!

Zodat volwassenen zich niet meer in een samenhorig stilzwijgen moeten hullen uit angst, schaamte of onwetendheid, zodra een jongere direct of indirect om hulp vraagt.

Dit is echt alleen te bereiken wanneer er op alle niveaus jongeren betrokken worden en serieus naar hen wordt geluisterd, en dus niet op het niveau van een jongerenraad in een jeugdzorginstelling waar groepsleiding bij aanwezig is en bepaald welke agendapunten wel of niet besproken kunnen worden.

STUK wil dat er een ‘kind-effect-rapportage’ gaat komen voor alle nieuwe maatregelen van bestuur en wetten. "Wat is het effect van deze maatregel of wet voor kinderen?' (=iedereen tot 18 jaar).

We willen met veel plezier laten zien hoe fijn het is, hoe vrolijk het kan zijn, hoe nuttig en zelfs geld besparend het kan zijn om jongeren te daadwerkelijk te betrekken.  EUCCAN!

En we zijn nieuwsgierig naar dagelijkse voorbeelden van andere good practices.

Tijdens EUCCAN zullen we filmpjes vertonen over good-practices van jongeren en betrekken we ook  het aanwezige publiek erbij. Het blijft nog ene verrassing wat we dan gaan doen.


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan