Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Meldcode unaniem aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Meldcode unaniem aan

05-02-2013

De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. De Kamer nam wel een aantal moties aan.

Meldcode

De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zelfstandige beroepsbeoefenaren en instellingen zijn voortaan verplicht zo'n stappenplan te hebben.


 

Bron:
http://www.huiselijkgeweld.nl/mi/zw5nnchn7xwtncc7/e-nieuws-108/nieuws/2013/050213_tweede-kamer-neemt-wetsvoorstel-meldcode-unaniem-aan

 
« Back to News Overview

© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan