Conference starts in:

News & Twitter

« Back to News Overview

Week van Kinderen Veilig 18 - 23 november 2013

Week van Kinderen Veilig 18 - 23 november 2013

In de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan, de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover’. Verschillende organisaties verzorgen in deze week bijeenkomsten en activiteiten.

Voorbeeld Uitgelicht
Live chatten met een Officier van Justitie, de landelijke dag van zedenrechercheurs, uitdagingen bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld in het onderwijs en nog veel meer; het aanbod tijdens de Week van Kinderen Veilig is zeer divers. De Week van Kinderen Veilig, van 18 tot en met 23 november, is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. Ieder kind kan immers slachtoffer worden.

Voor meer informatie http://www.taskforcekinderenveilig.nl/actueel/taskforce-organiseert-week-van-kinderen-veilig.aspx?cp=132&cs=578


« Back to News Overview
© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan