Conference starts in:

Verwaarloosde verwaarlozing
Hoe beperken we de risico's van ziekte en zorg

Nederlandstalig parallelsymposium op 26 mei 2016

Als een gezin te maken krijgt met langdurige ziekte en zorg, is de focus van zorgverleners en van het gezin zelf primair gericht op het zieke gezinslid. Dan kan er onvoldoende oog zijn voor wat het voor kinderen betekent als een van de ouders of een broertje of zusje een chronische lichamelijke ziekte, psychische problematiek, een verslaving of een cognitieve beperking heeft. Soms is er overduidelijk sprake van verwaarlozing. Vaker gaat het om subtiele verschuivingen in de gezinsdynamiek, waardoor ook kinderen (te) zwaar belast worden met zorgen en verantwoordelijkheden.

Chronische stress en verwaarlozing hebben een grote impact op het opgroeiende brein. U wordt bijgepraat over wat bekend is over die impact en over hoe wij als zorgverleners kinderen die opgroeien met ziekte en zorg én hun ouders tot steun kunnen zijn om verwaarlozing en overbelasting te voorkomen.

We begroeten u graag op 26 mei 2016!

Els Jonker, jeugdarts en ambassadeur Jonge Mantelzorg
Annemiek Jaspers, SCEM

U kunt zich inschrijven voor uitsluitend deze middag, of deze bijwonen als onderdeel van EUCCAN.

Programma »
Inschrijven »
Folder downloaden »

Doelgroep

Jeugdartsen en –verpleegkundigen, maatschappelijk werkers (ZAT, CvB, school, gezinscoach), sociale wijkteams, medewerkers Veilig Thuis, preventiewerkers, huisartsen, psychologen, POH’s en andere belangstellenden.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,- (voor deelname aan alleen deze middag). U ontvangt een factuur voor betaling.

© EUCCAN  -  European Conference on Child Abuse and Neglect
25-27 May 2016  -  Amsterdam  -  the Netherlands
Email: info@euccan.eu  -  Twitter: @euccan